Σάββατο, 10 Νοεμβρίου 2012

ΤΑ ΘΕΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ


1. Οι Η/Υ καθιστούν τη μάθηση μια διαδικασία ευχάριστη και ενδιαφέρουσα καθώς τη
συνδυάζουν με το παιχνίδι , γεγονός που θα αμβλύνει τη διάθεση για πλάκα μέσα στη τάξη
και θα περιορίσει την αδιαφορία , την πλήξη και την παθητικότητα των μαθητών . Ο
σχολικός λόγος παύει να είναι ανούσιος και αποσπασματικός , στερούμενος μιας συνεκτικής
εικόνας του κόσμου και το σχολείο αποκτά ένα καινούργιο ενδιαφέρον αφού η χρησιμότητά
του δεν εξαντλείται στους τίτλους, τους βαθμούς, την προαγωγή από τάξη σε τάξη , τις
εξετάσεις .
2. Με την οργάνωση του γνωστικού υλικού, μειώνεται η προσπάθεια των μαθητών για
αποστήθιση .
3. Οι Η/Υ αποτελούν ένα άριστο εποπτικό μέσο που δίνουν τη δυνατότητα στους μαθητές
να παρακολουθούν εφαρμογές των επιστημονικών θεωριών ή να βλέπουν να ζωντανεύουν
μπροστά τους παλαιότερες ιστορικές εποχές . Διευκολύνεται έτσι η κατανόηση και εκμάθηση
του μαθήματος .
4. Η εισαγωγή των υπολογιστών στην εκπαίδευση εξασφαλίζει συγχρόνως προγράμματα
διδασκαλίας που ενθαρρύνουν την αυτενέργεια του μαθητή, καθιστά δυνατή την
αυτοδιδασκαλία ή και τη διδασκαλία από απόσταση. Η επικοινωνία με βιβλιοθήκες,
επιστημονικά ιδρύματα , πανεπιστημιακές σχολές , μουσεία φέρνουν σε επαφή τους μαθητές
με έναν πλουραλισμό απόψεων , τους βοηθούν να γνωρίσουν πρόσωπα και πολιτισμούς
μακρινούς , να έχουν πρόσβαση σε δεδομένα πέρα από τον έλεγχο του δασκάλου . Η
προσωπική έρευνα και αναζήτηση αποτελεί πάντα την πιο αποτελεσματική πηγή γνώσης .
Επίσης ο δάσκαλος απεγκλωβίζεται από τον παθητικό ρόλο της αναμετάδοσης
τυποποιημένων γνώσεων και γίνεται καθοδηγητής και επόπτης της μαθησιακής διαδικασίας
και εκμαιευτής της γνώσης . Μένει έτσι πολύτιμος χρόνος στους εκπαιδευτικούς και στους
μαθητές για ουσιαστική επικοινωνία και ανταλλαγή ιδεών .
5. Όλοι οι μαθητές έχουν πρόσβαση στο ίδιο υλικό ανεξάρτητα από την οικονομική τους
κατάσταση και τον αριθμό των βιβλίων που υπάρχει στο σπίτι τους . Η γνώση έτσι δεν είναι
προνόμιο των λίγων αλλά γίνεται κτήμα των πολλών , αίροντας τις ανισότητες που υπάρχουν.
6. Η αξιοποίηση της νέας τεχνολογίας από τα εκπαιδευτικά συστήματα υπόσχεται την
εξασφάλιση της πρόσβασης εκπαιδευτικού και μαθητή σε όλο το εύρος ενός γνωστικού
πεδίου , καθώς και της οικείωσής τους με τις τελευταίες εξελίξεις σε κάθε επιστημονικό
κλάδο . Το τελευταίο θα σημάνει και την εκπλήρωση του αιτήματος για άμεση « διασύνδεση
» μεταξύ επιστήμης και εκπαίδευσης , ώστε οι γνώσεις που πηγάζουν από την πρώτη να
εκβάλλουν στο χώρο της δεύτερης , μετατρεπόμενες σε κοινό αγαθό , κτήμα της κοινωνίας
και της νέας γενιάς που θα ζήσει τις συνέπειές τους και θα τις προάγει .
7. Ο κάθε μαθητής προχωρά με τους δικούς του ρυθμούς και ο καθηγητής μπορεί να
βοηθήσει όλους και το καθένα χωριστά χωρίς αυτό να σημαίνει ότι οι μαθητές δεν μπορούν
να βοηθήσουν ο ένας τον άλλο μέσα σε ένα κλίμα συνεργασίας . Βελτιώνονται έτσι οι
σχέσεις μέσα στη τάξη και καλύπτονται τα κενά αφού εξαλείφεται ο φόβος για απορίες .
8. Οι ώρες παραμονής στην αίθουσα θα μειωθούν και έτσι θα λυθεί το πρόβλημα των
σχολικών κτιρίων , οι συνθήκες εργασίας για το δάσκαλο θα καλυτερεύσουν και ο χρόνος
των μαθητών θα αξιοποιηθεί γόνιμα .
9. Οι Η/Υ εξοικειώνουν τους μαθητές με τις νέες τεχνολογίες και τους προσφέρουν
πολύτιμες γνώσεις που θα τους φανούν χρήσιμες αργότερα στην αναζήτηση εργασίας.
Αποκτούν δηλαδή απαραίτητα εφόδια για τη μετέπειτα επαγγελματική τους εξέλιξη .
10. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να βγάλουν κείμενα και γραφήματα κατάλληλα , για να
επεξεργαστούν τα θέματα της διδασκαλίας τους , και να ανταλλάσσουν πληροφορίες. Με
αυτόν τον τρόπο το Internet μετατρέπεται σε όργανο συλλογικής εργασίας του εκπαιδευτικού
σώματος , καθώς οι διάσπαρτες σκέψεις συγκεντρώνονται και κοινοποιούνται .
11. Οι μαθητές καλλιεργούν τη φαντασία, τη δημιουργικότητά τους και βάζουν σε λειτουργία
την αξιολογική τους κρίση και τις άλλες νοητικές τους λειτουργίες καθώς είναι υποχρεωμένοι
να ανακαλύπτουν τα λάθη τους . Επίσης τα παιδιά μικρότερης ηλικίας μπορούν με τον
προγραμματισμό να κατανοήσουν έννοιες της αφαιρετικής λογικής , που είναι επίτευγμα
μεταγενέστερο στην εξελικτική πορεία του παιδιού .
   

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου